مرکبات ( CITRUS )

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
مرکبات ( CITRUS )

اغلب مرکبات در عطر و تمام طیف میوها hesperidic (Hesperidia پس از هسپریدس نامیده میشوندnymphs از اساطیر یونانی توصیف می کنند. این میوه ها و یا مواد اولیه رایحه مرکبات (به ویژه گل شاه پسند و سنبل هندی) و چند نمونه از مواد تشکیل دهنده کهن ترین در عطر و کنار رزین می باشد. تغییرات مدرن تر، مانند پوملو، گریپ فروت، یوزو و هاساکو، تحولات نسبتا جدید ...

اغلب مرکبات در عطر و تمام طیف میوها hesperidic (Hesperidia پس از هسپریدس نامیده میشوندnymphs از اساطیر یونانی توصیف می کنند. این میوه ها و یا مواد اولیه رایحه مرکبات (به ویژه گل شاه پسند و سنبل هندی) و چند نمونه از مواد تشکیل دهنده کهن ترین در عطر و کنار رزین می باشد. تغییرات مدرن تر، مانند پوملو، گریپ فروت، یوزو و هاساکو، تحولات نسبتا جدید در صنعت استخراج عطر می باشند

بیشتر