Dora Arnaud

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
Dora Arnaud

بیش از علاقمندی به طراحی عطر و گذراندن دوره آموزشی موسسه ISIPCA رویایی نویسندگی و خبرنگاری را در

سر می پروراند.وی در دوران کودکی خود در بین دو شهر الجزایر و پاریس و در دو فرهنگ به همراه مادربزرگ هایش که هر دوقنادان ماهری بودند سپری کرد و او خاطره شمیم بذر کاج دارچین و وزش نسیم میان درخت های بادام را در ذهن خود به یادگار دارد علاقه او موجب شد تا ...

بیش از علاقمندی به طراحی عطر و گذراندن دوره آموزشی موسسه ISIPCA رویایی نویسندگی و خبرنگاری را در

سر می پروراند.وی در دوران کودکی خود در بین دو شهر الجزایر و پاریس و در دو فرهنگ به همراه مادربزرگ هایش که هر دوقنادان ماهری بودند سپری کرد و او خاطره شمیم بذر کاج دارچین و وزش نسیم میان درخت های بادام را در ذهن خود به یادگار دارد علاقه او موجب شد تا با تعدادی هنرمند گمنام ملاقات کند و از سفرهای متعدد از بوته زارهای مدیترانه ای تا آسیا و نیویورک جایی که در آنجا زندگی کرده مطالب زیادی آموخته است

بیشتر
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم

Dora Arnaud  (4 محصول وجود دارد )

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم