Hamid Merati-Kashani

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
Hamid Merati-Kashani

حمید مرآتی کاشانی طراح ایرانی الاصل کمپانی عطر سازی Firmenich است. وی را به دلیل افتخار عطر سازی ایران در دنیا در این لیست قرار دادیم تا با طراحی های ایشان آشنا شوید. لازم به ذکر است بیشتر طرح های آقای کاشانی، شرقی و با استفاده از مواد اولیه در خاورمیانه و ایران است.
تعداد طراحی های Hamid Merati Kashani تا کنون 5 عطر می باشد:


حمید مرآتی کاشانی طراح ایرانی الاصل کمپانی عطر سازی Firmenich است. وی را به دلیل افتخار عطر سازی ایران در دنیا در این لیست قرار دادیم تا با طراحی های ایشان آشنا شوید. لازم به ذکر است بیشتر طرح های آقای کاشانی، شرقی و با استفاده از مواد اولیه در خاورمیانه و ایران است.
تعداد طراحی های Hamid Merati Kashani تا کنون 5 عطر می باشد:

بیشتر
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم

Hamid Merati-Kashani  (2 محصول وجود دارد )

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم