Harry Fremont

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
Harry Fremont

هری تو شهر کن فرانسه به دنیا آمد و در موسسه ISIPCA  آموزش دید و به FIRMENICH پیوست .

وی برای شرکتهای مانند کنت کول جوسی کوتر عطر ساخت و جایزه FIFI را برده

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم

Harry Fremont  (یک محصول وجود دارد. )

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم