Fabrice Pellegrin

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
Fabrice Pellegrin

فابریک اهل فرانسه هست پدر وی نیز عطر ساز بوده و او با موسسه Robertet شروع کرد و سپس با Mane ادامه داد و در سال ۲۰۰۸ به Firmenich پیوست

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم

Fabrice Pellegrin  (2 محصول وجود دارد )

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم