Louise Turner

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
Louise Turner

لوئیس ترنر در کنت بزرگ شد.

او تصمیم گرفت تا بعد از انجام کار موقت در Quest، که بعدها

توسط Givaudan به دست آورد، حرفه ای در عطر را دنبال کند.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم

Louise Turner  (یک محصول وجود دارد. )

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم