محصولات جدید

5,950,000 ريال 7,000,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

2,983,500 ريال 3,510,000 ريال

4,853,500 ريال 5,710,000 ريال

5,508,000 ريال 6,480,000 ريال

28,000,000 ريال 35,000,000 ريال

HERMES 

HERMES

Thierry Hermès

( ۱۸۰۱-۱۸۷۸ )

تولد: ژاونیه ۱۰, ۱۸۰۱, کرفلد - آلمان
مرگ: ژانویه ۱۰, ۱۸۷۸, نویلی سوسین - فرانسه

هرمس یک خانه ی طراحی کالاهای لوکس فرانسوی می باشد که در سال 1837 توسط "تیری هرمس" تاسیس شد.
و در اصل بر روی لوازم جانبی اسب سواری متمرکز شده بود، سپس شرکت در طول زمان به صنعت کیف چرم سازی، روسری، لوازم جانبی، مد و عطر تکامل یافت.
ب...

بیشتر

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد

منو