محصولات جدید

5,950,000 ريال 7,000,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

18,424,000 ريال 23,030,000 ريال

2,983,500 ريال 3,510,000 ريال

4,853,500 ريال 5,710,000 ريال

5,508,000 ريال 6,480,000 ريال

28,000,000 ريال 35,000,000 ريال

GIORGIO ARMANI 

GIORGIO ARMANI

آرمانی در شهر پیاچنزا متولد شد، جایی که او با برادر بزرگترش سرجیو و خواهر روزانا بود مادر ماریا رایموندی و پدر اوگو آرمانی (حسابدار یک شرکت حمل و نقل) بزرگ شده بود. در حالی که در دبیرستان در Liceo Scientifico Respighi در پیاچنزا، آرمانی به دنبال یک حرفه در پزشکی بود، به ویژه پس از خواندن The Citadel A. J. Cronin. او در بخش پزشکی در دانشگاه میلا...

بیشتر

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد

منو