Carolina Herrera 

Carolina Herrera

Carolina Herrera

کارولینا هررا در ونزوئلا متولد شد و از همان ابتدا به فرهنگ و مد های بین المللی تبدیل شد. همانطور که او به زیبایی توصیف می کند: "چشم من به دیدن چیزهای زیبا عادت کرده ".

"من مسئولیتی به زن امروزی دارم، که خودش را بی پروا مدرن و بالاتر از همه زیبایی ها احساس کند ".

کارولینا هررا

۱۹۸۰

کارولینا هررا یکی از بهترین طراحان لباس

۱...

بیشتر

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد

منو