شعبه مرکزی:
تهران، خیابان وزرا، نبش خیابان هفتم، پلاک ۸۹
۰۲۱۸۸۷۱۱۴۸۸ - ۰۲۱۸۸۷۲۶۶۹۶
۱۵۱۳۷۱۳۵۱۸
شنبه تا پنج‌شنبه: ۹ صبح تا ۹ شب
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰
 شعبه دوم:
تهران، شهرک غرب، مجتمع تجاری گلستان، طبقه همکف، واحد ۱۵۱
۰۲۱۸۸۰۸۹۷۰۹ - ۰۲۱۸۸۵۷۴۶۸۸
۱۴۶۵۸۱۳۱۷۶
شنبه تا پنج‌شنبه: ۱۰ صبح تا ۱۰ شب
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰:۳۰ تا ۱۳ و ۱۷:۳۰ تا ۲۲
 شعبه سوم:
تهران، شهرک غرب، مجتمع تجاری گلستان، طبقه همکف، واحد ۱۴۵
۰۲۱۸۸۳۷۵۵۴۹ - ۰۲۱۸۸۳۷۴۰۴۸
۱۴۶۵۸۱۳۱۵۱
شنبه تا پنج‌شنبه: ۱۰ صبح تا ۱۰ شب
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰:۳۰ تا ۱۳ و ۱۷:۳۰ تا ۲۲
 شعبه چهارم:
تهران، ایران‌مال (بازار بزرگ ایرانیان)
به زودی

منو