شعبه مرکزی:
تهران، خیابان وزرا، نبش خیابان هفتم، پلاک ۸۹
۰۲۱۸۸۷۱۱۴۸۸ - ۰۲۱۸۸۷۲۶۶۹۶
۱۵۱۳۷۱۳۵۱۸
شنبه تا پنج‌شنبه: ۹ تا ۲۱
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰
شعبه دوم:
تهران، شهرک غرب، مجتمع تجاری گلستان، طبقه همکف، واحد ۱۵۱
۰۲۱۸۸۰۸۹۷۰۹ - ۰۲۱۸۸۵۷۴۶۸۸
۱۴۶۵۸۱۳۱۷۶
شنبه تا پنج‌شنبه: ۱۰ تا ۲۲
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰:۳۰ تا ۱۳ و ۱۷:۳۰ تا ۲۲
شعبه سوم:
تهران، شهرک غرب، مجتمع تجاری گلستان، طبقه همکف، واحد ۱۴۵
۰۲۱۸۸۳۷۵۵۴۹ - ۰۲۱۸۸۳۷۴۰۴۸
۱۴۶۵۸۱۳۱۵۱
شنبه تا پنج‌شنبه: ۱۰ تا ۲۲
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۰:۳۰ تا ۱۳ و ۱۷:۳۰ تا ۲۲
شعبه چهارم:
تهران، اتوبان شهید خرازی، بازار بزرگ ایران (ایران‌مال)، ورودی دوم، طبقه G0، واحد ۳۵۲
۰۲۱۴۷۶۷۲۲۸۰ الی ۴
کد پستی
شنبه تا پنج‌شنبه: ۱۰ تا ۲۱
جمعه و روزهای تعطیل: ۱۶ تا ۲۲

منو